Pop Login

LOGIN
Sign In or Register
Avatar
Not Registered Yet?

Join Now! It's FREE. Get full access and benefit from this site

Reset My password - Remind Me My username

Username
Password
Remember me

top-icon

ประสิทธิภาพ

          เครื่องวงจรตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติที่คุณมั่นใจในคุณภาพ  มาตรฐานมอก.909-2548  ยกระดับเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าประดิษฐกรรมเพื่อความปลอดภัย ที่ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกองค์การควบคุมความปลอดภัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา   เซฟ-ที-คัท  เป็นเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ประเภทป้องกันบุคคลและอุปกรณ์สำหรับติดตั้งในอาคารบ้านเรือน เพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองลดอันตราย ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้กระแสไฟฟ้า ทำหน้าที่ตัดวงจรไฟฟ้า ทันทีที่เกิดไฟฟ้ารั่ว, ไฟฟ้าดูด, ไฟฟ้าลัดวงจร หรือใช้ไฟฟ้าเกิน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นสิ่งที่เราตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งหน่วย ควบคุมคุณภาพได้ใส่ใจตรวจสอบการทำงานของส่วนประกอบทุกชิ้นส่วนอย่างละเอียด ผู้เลือกใช้ เซฟ-ที-คัท จึงมั่นใจได้อย่างเต็มที่ 100%ในการทำงานของผลิตภัณฑ์ เซฟ-ที-คัท เพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพผลิตจากโรงงาน ที่ได้มาตรฐานโลก ISO 9001 : 2008  จากสถาบัน BVQI


4 ประสิทธิภาพ

list1ไฟฟ้า ลัดวงจร คือสายไฟฟ้ามีการสัมผัสกัน โดยตรงระหว่างสาย Line กับ Neutral หรือ Ground ซึ่งอาจทำให้เกิดประกายไฟหรือ ปะทุระเบิดขึ้น อาจเป็นสาเหตุของการเกิด อัคคีภัย และเกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง เซฟ-ที-คัท จะตัด วงจรทันทีเมื่อเกิดเหตุดังกล่าว           

list2ไฟฟ้า ดูด คือ มีไฟฟ้ารั่วลงดินโดยผ่านตัว คนหรือสัตว์ เป็นอันตรายต่อชีวิตเมื่อลูก หลานหรือคนที่คุณรักไปสัมผัสเครื่องใช็ ไฟฟ็าที่มีไฟฟ็ารั่วหรือสัมผัสสาย Line โดยตรง เซฟ-ที-คัท จะตัดวงจรทันทีภายใน 0.04 วินาที ปลอดภัย แม้แต่เด็กที่มีความต้านทานน้อย

list3ไฟฟ้า รั่ว คือ มีไฟฟ้ารั่วผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองไฟฟ้าโดยใช่เหตุ ถ้ามี กระแสไฟฟ้ารั่วเกินค่าที่ตั้งไว้จะตัดวงจรทันทีภายใน 0.04 วินาที เมื่อมีการสัมผัสอุปกรณ์ ดังกล่าว โดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามจะทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านคนลงดิน (เรียกไฟฟ้าดูด) หากมีปริมาณมากอาจให้เสียชีวิตได้

list4ไฟฟ้าเกินขนาด คือ มีการใช้ไฟฟ้าเกิน ขนาดพิกัด (Overload) ทำให้เกิดความ ร้อนที่สายไฟและจุดต่อสาย อาจเกิดการ ละลายของฉนวนลุกลามให้เกิดอัคคีภัย ได้ เซฟ-ที-คัท จะตัดวงจรเมื่อมีการใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาด พิกัด ได้ เซฟ-ที-คัท จะตัดวงจรเมื่อมีการใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาดพิกัด

 

 

ห้องปฏิบัติการทดสอบไฟฟ้า มาตรฐานโลก

standard-laboratory-safe-t-cut

ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้ารั่ว มหันตภัย.......ที่ไม่ควรมองข้าม

ปัจจุบัน เรามีเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายเข้ามาเป็นเครื่อง อำนวยความสะดวกภายใน อาคาร บ้านเรือน ร้านค้า หรือ แม้กระทั่งในโรงงานอุตสาหกรรมและเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้มี ทั้งด้านที่เป็นคุณและด้านที่เป็นโทษ ด้านที่เป็นคุณแน่นอน ย่อมเป็นคุณสมบัติที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นสามารถทำงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้เราในด้านต่างๆ และที่สำคัญ เราไม่ควรมองข้ามในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า ที่ให้คุณกับเราแล้วก็สามารถให้โทษกับเราได้เช่นกัน ถ้าไม่รู้จัก ป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าดูด ซึ่งส่งผลกระทบต่อ เราในด้านที่เป็นอันตรายต่อสวัสดิภาพชีวิตและทรัพย์สิน ของเรา และนี่เป็นมหันตภัยอย่างร้ายแรงที่เราไม่ควรมองข้าม
 
ควรจะเลือกขนาดเครื่อง เซฟ-ที-คัท ที่ ให้เหมาะสมกับขนาดของมิเตอร์ไฟ ตามมาตรฐานของการไฟฟ้า เช่น มิเตอร์ไฟขนาด 5 (15)A หมายถึงโหลดสูงสุดคือ 15A จึงควรเลือก เซฟ-ที-คัท ขนาด 15 - 16A หากเลือกขนาดสูงกว่าโหลดสูงสุด จะทำให้มิเตอร์ไฟและ สายไฟเมนไหม้ หรือเสียหายได้ เมื่อมีการใช้กระแสเกินขนาดแต่หาก ติดเครื่องที่มีขนาดการทนกระแสต่ำกว่าโหลดใช้งานก็จะทำให้เครื่องตัดบ่อย

mea.or.th
หมายเหตุ:อ้างอิงจาก http://www.mea.or.th/(การไฟฟ้านครหลวง)
 

pea.co.th
หมายเหตุ:อ้างอิงจาก http://www.pea.co.th/(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)