Pop Login

LOGIN
Sign In or Register
Avatar
Not Registered Yet?

Join Now! It's FREE. Get full access and benefit from this site

Reset My password - Remind Me My username

Username
Password
Remember me

top-icon

Slideshow Responsive - About US

ประวัติความเป็นมา

        บริษัท เซฟ-ที-คัท (ประเทศไทย) จำกัด   ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2518 ภายใต้การบริหารงานโดย ดร. ชวาล กีรติภักดี  (อดีตประธานบริหาร)  เป็นผู้ผลิตคิดค้นเครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ " เซฟ-ที-คัท  ตัดก่อนตาย เตือนก่อนวายวอด"  จากประสบการณ์ที่ได้พบคนถูกไฟฟ้าดูดจนเสียชีวิต จึงเกิดแรงบันดาลใจในการทำอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชน โดยใช้เวลาศึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้นสามปี ในที่สุดก็ได้ผลิตเครื่องตัดไฟ เซฟ-ที-คัท เครื่องแรกขึ้น โดยเน้นคุณภาพเป็นสำคัญ และความคงทนเป็นประการรองลงมา จึงได้รับไว้วางใจจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบัน เซฟ-ที-คัท มีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 80% ของสินค้าเพื่อความปลอดภัยในประเทศไทย

บริษัท ฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เช่น เครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วอัตโนมัติ (SAFE-T-CUT), ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า (CONSUMER UNIT & RCBO), ตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบ 3 Phase ,  เซอร์กิตเบรกเกอร์ (CIRCUIT BREAKER), โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน (SAFE-T-LIGHT), เครื่องส่งสัญญาณกันขโมย (SAFE-T-HOME) เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ต่างๆ   ได้รับการยอมรับและอยู่ลำดับต้น ๆ ของตลาดสินค้าเพื่อความปลอดภัยทั้งสิ้น

pic for about us        บริษัท ฯ  ได้พัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยจัดหาเครื่องมือทดสอบ และตรวจสอบที่ทันสมัย มั่นใจในคุณภาพ อาทิเช่น เครื่องวัดในการตัดกระแสไฟฟ้าความละเอียดสูง  (Digital RCD Tester),  เครื่องทดสอบสัญญาณไฟฟ้ากระโชก (SURGE), เครื่องทดสอบความทนสภาพอากาศและเครื่องมืออื่น ๆ อีกมากมาย รวมทั้งทีมงานช่างเทคนิควิศวกร ที่มีความชำนาญเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้า และการบริการต่าง ๆ มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

         บริษัท ฯ ได้ทำการค้นคว้า และสะสมประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาจนกระทั่งปัจจุบัน เซฟ-ที-คัท ได้รับใบสิทธิบัตรจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รวม 30 ฉบับในฐานะเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ จากจุดเริ่มต้นด้วยพนักงานเพียงไม่กี่คน   ได้ค้นคว้าวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตจนมีความเจริญก้าวหน้าเติบโตขึ้นเป็นผู้นำด้านธุรกิจเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้กระแสไฟฟ้า    ปัจจุบัน บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นกว่า 200 คน ซึ่งทุกคนล้วนแต่ผ่านการคัดเลือกฝึกฝนจนชำนาญในหน้าที่ มีความสามารถผลิตงานที่มีพร้อมทั้งคุณภาพ และรวดเร็ว ทั้งมีการพัฒนาปรับเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อความปลอดภัยของลูกค้า เพราะบริษัทฯเชื่อเสมอว่า ลูกค้าทุกท่าน คือ ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ