Pop Login

LOGIN
Sign In or Register
Avatar
Not Registered Yet?

Join Now! It's FREE. Get full access and benefit from this site

Reset My password - Remind Me My username

Username
Password
Remember me

top-icon

คุณสมบัติ

         Smart Plug คือ ชุดเต้ารับคุณภาพสูงที่มีอุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัยทางไฟฟ้าไว้อย่างครบถ้วนสมบรูณ์ ใช้สำหรับต่อพ่วงเต้ารับในบ้านของท่านขยายเพิ่มเต้ารับให้ใช้เสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าได้หลายเครื่องตามความต้องการ

คุณสมบัติ

  1. เต้ารับคุณภาพสูงสามารถรองรับกระแสได้สูงถึง 10A/เต้า  จำนวน 4 ชุด
  2. มีวงจรป้องกันไฟฟ้าตก (Under Voltage Protection) และป้องกันไฟฟ้าเกิน (Over Voltage Protection) Smart Plug จะตัดวงจรทันทีเพื่อป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย หลอดไฟแสดงสถานะสีเขียวจะสว่างขึ้น
  3. มีวงจรป้องกันไฟฟ้ารั่ว (Leakage Current Protection),ไฟฟ้าดูด (ไฟฟ้ารั่วผ่านคน) หากเกิดเหตุกระแสไฟฟ้ารั่วเกินกว่า 10 มิลลิแอมป์ Smart Plug จะตัดในทันทีภายในเวลาไม่เกิน 0.04 วินาทีที่เกิดเหตุ หลอดไฟแสดงสถานะสีส้มจะสว่างขึ้น ท่านสามารถทดสอบการทำงานของวงจรตรวจจับไฟฟ้ารั่วโดยการกดปุ่ม Test
  4. มีวงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินกำลัง (Overload Protection) หากมีการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเต้ารับของ Smart Plug ซึ่งใช้กระแสไฟฟ้ารวมประมาณ 13 แอมป์ Smart Plug จะหน่วงเวลาไว้ 60วินาที พร้อมไฟแสดงสถานะสีเหลืองจะกระพริบเพื่อเตือน และตัดวงจร (ระยะเวลาในการหน่วงเวลาจะสั้นลงหากปริมาณกระแสไฟฟ้าเกินมากขึ้น)
  5. มีวงจรป้องกันการลัดวงจร (Short CircuitProtection) Smart Plug จะตัดวงจรทันทีที่เกิดเหตุ หลอดไฟแสดงสถานะสีแดงจะสว่างขึ้น
  6. มีวงจรลดทอนไฟฟ้ากระโชกหรือแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะ เป็นผลกระทบของปรกฎการณ์ฟ้าผ่า หรือจากการทำงานในลักษณะสวิทชิงของอุปกรณ์ทางไฟฟ้าโดยจะส่งผลให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีส่วนประกอบของอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความเปราะบางได้รับความเสียหาย Smart Plug จะลดทอนกระแสไฟฟ้ากระโชกลงระบบสายดิน (เฉพาะรุ่น R20-4S)
  7. ขณะที่ Smart Plug ทำงานหลอดไฟสีน้ำเงินกระพริบเป็นจังหวะเพื่อแสดงสถานะความพร้อมของวงจรควบคุม
  8. ตัวถังทำจากเหล็กคุณภาพดีพ่นสี Epoxy Powder ทนทานต่อการเกิดรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดี
  9. ชุดสายปลั๊กเสียบใช้สายขนาดใหญ่เบอร์ 16 AWG มีกราวด์

ข้อมูลเฉพาะ

รุ่น R20-4 R20-4S
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (Un) 220Vac
ความถี่ที่กำหนด 50Hz
ขนาดกระแสไฟฟ้าที่กำหนด (In) 13A
จำนวนเต้ารับ 4 ตัวมีกราวด์
แรงดันไฟฟ้าเกิน 250V 
แรงดันไฟฟ้าตก 170V
กระแสไฟฟ้าเกิน > 16A
การป้องกันการลัดวงจร >5 In ตัดวงจร
กระแสเหลือทำงานที่กำหนด (In) 10mA
เวลาในการตัดวงจรกรณีกระแสไฟฟ้ารั่ว <  0.04sec
SPD (Surge Protection Device)
- แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (Uc) - 275V (rms)
- Max Peak Current (8/20us) - 13KA
- Ref. Surge Energy - 1800 Joules
ขนาดความยาวสายไฟ สาย FT2 16AWG ยาว 3 เมตร
น้ำหนัก 1.2 Kg 1.6 Kg